Ten­der­li­ne G7 no-non­sen­se top boot.
De G7 is echt een boot om met de hele fami­lie plus vrien­den een dag heer­lijk te chil­len. Door de enor­me open voor­kant kan je er fan­tas­tisch loun­gen op de opti­o­neel ver­krijg­ba­re zit­zak­ken. Ook is het moge­lijk om je boot te per­so­na­li­se­ren met een waan­zin­ni­ge foliewrap.
Er is dus voor ieder­een een per­soon­lij­ke G7 samen te stel­len. Aan het eind van een heer­lij­ke dag op het water berg je alles vei­lig op in het enor­me ruim. Slot erop en de boot is geheel vei­lig voor alle onge­wens­te invloe­den van bui­ten af. Bij Ten­der­li­ne noe­men we dat “Onbe­zorgd Varen”.

G7 spe­ci­fi­ca­ties:
Model: G7 (700)
Mate­ri­aal: Alu­mi­ni­um 4mm (5083 H111)
Leng­te: 7,00 meter
Breed­te: 2,20 meter
Diep­gang: 0,20 meter
Gewicht: 875 kg vaar­klaar met 10pk en 25L
Ver­mo­gen: Max 40 pk.
Cate­go­rie: CE‑D