Vacatures

Voor de ver­ster­king van ons team, van 15 per­so­nen, zijn wij op zoek naar geschik­te kan­di­da­ten voor de onder­staan­de vacatures:

Service en installatie monteur

Als mon­teur ben je mul­ti­func­ti­o­neel. Van de afbouw van een schip tot het ver­le­nen van ser­vi­ce en onder­houd­werk­zaam­he­den, jij draait er je hand niet voor om.

All­round ser­vi­ce en instal­la­tie monteur

Allround scheepsbouwer

Als scheeps­bou­wer werk je in een team om een alu­mi­ni­um cas­co te bou­wen. Het aan de hand van tech­ni­sche werk­te­ke­nin­gen, zelf­stan­dig samen­stel­len en/of aan­bou­wen van com­plexe scheepsdelen.

All­round scheepsbouwer

Allround watersport monteur

Als water­sport mon­teur richt je je voor­al op het onder­houd en ser­vi­ce van com­mer­ci­ë­le en pri­ve boten.

All­round water­sport monteur